લૂગડાં કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લૂગડાં કરવાં

  • 1

    બહેન-દીકરીને કપડાં લઈ આપવાં.