લૂગડાં સસ્તાં કરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લૂગડાં સસ્તાં કરવાં

  • 1

    લૂંટાવુ.

  • 2

    આબરૂની નાસ્તિ કરવી.