લૂગડું પહેરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લૂગડું પહેરવું

  • 1

    કપડું શરીર પર ધરવું; શરીર ઢાંકવું.