લગડું લાગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લગડું લાગવું

  • 1

    ભાર, બોજો કે જવાબદારી ચોટવા.