લગન ઉકેલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લગન ઉકેલવું

  • 1

    લગ્નની જવાબદારી કે બોજામાંથી પરવારવું.