લગ્ને લગ્ને કુંવારા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લગ્ને લગ્ને કુંવારા

  • 1

    હમેશાં અતૃપ્ત; હર વખતે તૈયાર.