લગ્ન લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લગ્ન લેવું

  • 1

    લગ્નનું મુહૂર્ત ઠરાવવું.

  • 2

    લગ્નની તૈયારી કરવી.