લંગર ઉપાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લંગર ઉપાડવું

  • 1

    વહાણનું લંગર જમીનમાંથી ખેંચી લેવું જેથી વહાણ મુસાફરી કરી શકે.