લગામ છૂટી મૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લગામ છૂટી મૂકવી

  • 1

    સ્વતંત્રતા આપવી.

  • 2

    બહેકી જવા દેવું.