લંગોટ મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લંગોટ મારવો

 • 1

  કચ્છ ભીડવો.

લંગોટ મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લંગોટ મારવો

 • 1

  લંગોટ પહેરવો.

 • 2

  સાધુ કે જોગી થવું.

 • 3

  પાસે હોય તે ઉડાવી દઈ કંગાલ થવું.