લચી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લચી જવું

  • 1

    નમી જવું.

  • 2

    કાલાવાલા કરવા.