લચી પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લચી પડવું

  • 1

    નમી જવું.

  • 2

    કાલાવાલા કરવા.