ગુજરાતી

માં લજ્જાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લજ્જાળ1લજ્જાળુ2

લજ્જાળ1

વિશેષણ

  • 1

    લજ્જાશીલ; શરમાળ.

ગુજરાતી

માં લજ્જાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લજ્જાળ1લજ્જાળુ2

લજ્જાળુ2

વિશેષણ

  • 1

    લજ્જાશીલ; શરમાળ.