ગુજરાતી

માં લૂટફાટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લૂટફાટ1લૂંટફાટ2

લૂટફાટ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    લૂટવું તે.

ગુજરાતી

માં લૂટફાટની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લૂટફાટ1લૂંટફાટ2

લૂંટફાટ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    લૂંટવું તે.