ગુજરાતી

માં લૂટંલૂટાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લૂટંલૂટા1લૂંટંલૂંટા2

લૂટંલૂટા1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઉપરાઉપરી કે અનેક સ્થળે લૂટફાટ મચી રહેવી તે.

મૂળ

લૂટવું પરથી

ગુજરાતી

માં લૂટંલૂટાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લૂટંલૂટા1લૂંટંલૂંટા2

લૂંટંલૂંટા2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઉપરાઉપરી કે અનેક સ્થળે લૂટફાટ મચી રહેવી તે.