લૂંટાલૂંટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લૂંટાલૂંટ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઉપરાઉપરી કે અનેક સ્થળે લૂટફાટ મચી રહેવી તે.

લૂટાલૂટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લૂટાલૂટ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઉપરાઉપરી કે અનેક સ્થળે લૂટફાટ મચી રહેવી તે.

મૂળ

લૂટવું પરથી