ગુજરાતી

માં લુટાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લુટાવવું1લૂંટાવવું2લેટાવવું3

લુટાવવું1

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'લૂંટવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં લુટાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લુટાવવું1લૂંટાવવું2લેટાવવું3

લૂંટાવવું2

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'લૂંટવું'નું પ્રેરક.

ગુજરાતી

માં લુટાવવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લુટાવવું1લૂંટાવવું2લેટાવવું3

લેટાવવું3

સ​કર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'લેટવું'નું પ્રેરક.