લટિયાં ગૂંથાવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લટિયાં ગૂંથાવાં

લાક્ષણિક
  • 1

    લાક્ષણિક નિકટ સંબંધમાં આવવું.