લટિયાં ફગફગવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લટિયાં ફગફગવાં

  • 1

    અવ્યવસ્થિતપણે વાળ ઊડવાથી કઢંગા દેખાવું.