લૂંટ પાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લૂંટ પાડવી

  • 1

    લૂંટવું.

લટ પાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લટ પાડવી

  • 1

    આંટીના અમુક તારની લટ અલગ બાંધવી.