લઠ્ઠનિરંજન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લઠ્ઠનિરંજન

  • 1

    મજબૂત બાંધાનો ને રખડેલ માણસ.