લઠનિરંજન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લઠનિરંજન

  • 1

    મજબૂત બાંધાનો ને રખડેલ માણસ.