લઠભારતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લઠભારતી

  • 1

    મજબૂત બાંધાનો ને રખડેલ માણસ.