ગુજરાતી

માં લડકણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લડકણ1લડકણું2

લડકણ1

વિશેષણ

  • 1

    ટંટાખોર; લડવાના સ્વભાવનું.

મૂળ

'લડવું' ઉપરથી

ગુજરાતી

માં લડકણની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લડકણ1લડકણું2

લડકણું2

વિશેષણ

  • 1

    ટંટાખોર; લડવાના સ્વભાવનું.

મૂળ

'લડવું' ઉપરથી