લડાઈમાં ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લડાઈમાં ઊતરવું

  • 1

    લડાઈમાં સામેલ થવું.