લેડી દાક્તર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લેડી દાક્તર

  • 1

    દાક્તર સ્ત્રી.