લત્તાં લેવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લત્તાં લેવાં

  • 1

    ખામી કે નબળાઈ ઊઘાડી પાડવી.