લતાડ ખવરાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લતાડ ખવરાવવી

  • 1

    લાત મારવી; ભૂલ ખવરાવવી.

  • 2

    નુકસાન કરવું.