લતાડ ખાઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લતાડ ખાઈ જવું

  • 1

    યુક્તિથી ફરી જવું.

  • 2

    ગુલાંટ ખાઈ જવી.