લતાડ ખાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લતાડ ખાવી

 • 1

  લાત ખાવી.

 • 2

  ખોટે રસ્તે દોરવાવું.

 • 3

  નુકસાન વેઠવું.

 • 4

  ગોથ ખાવી.