લતાડ લાગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લતાડ લાગવી

  • 1

    લાત વાગવી.

  • 2

    નુકસાની આવવી.

  • 3

    માંદગી પછીની પીડાથી પીડાવું.