લૂતાવર્ગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લૂતાવર્ગ

પુંલિંગ

  • 1

    વીંછી, કરોળિયા જેવા જંતુઓનો વર્ગ; 'અરેક્નીડિયા'.