લપકા ખાવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લપકા ખાવા

  • 1

    મહેણાં ટૂણાં સહેવાં.