ગુજરાતી

માં લપક લપકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લપક લપક1લપૂક લપૂક2

લપક લપક1

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  લપ લપ; લપકે લપકે.

 • 2

  લપકારા મારતું હોય એમ; લબક લબક; રહી રહીને વેદના થાય એમ (જેમ કે, ગૂમડામાં).

મૂળ

રવાનુકારી

ગુજરાતી

માં લપક લપકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લપક લપક1લપૂક લપૂક2

લપૂક લપૂક2

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  લબ લબ; એવો અવાજ થાય તેમ (જેમ કે, કૂતરાના ચાટવાનો).

 • 2

  ઉતાવળે.

 • 3

  લબુલબુ.