લપક લપક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લપક લપક

અવ્યય

 • 1

  લપ લપ; લપકે લપકે.

 • 2

  લપકારા મારતું હોય એમ; લબક લબક; રહી રહીને વેદના થાય એમ (જેમ કે, ગૂમડામાં).

મૂળ

રવાનુકારી

લપૂક લપૂક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લપૂક લપૂક

અવ્યય

 • 1

  લબ લબ; એવો અવાજ થાય તેમ (જેમ કે, કૂતરાના ચાટવાનો).

 • 2

  ઉતાવળે.

 • 3

  લબુલબુ.