ગુજરાતી માં લપછપની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

લપછપ1લપછપ2

લપછપ1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ઝડપ; ઝપટ.

 • 2

  ['લપટાવું' ઉપરથી] અડફટ.

 • 3

  ['લપટાવવું' ઉપરથી] પેચ; ફાંદો.

 • 4

  ગંધ; મહેક.

વિશેષણ

 • 1

  તલ્લીન; મશગૂલ; લપટાયેલું.

ગુજરાતી માં લપછપની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

લપછપ1લપછપ2

લપછપ2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1