લપડાક ખાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લપડાક ખાવી

  • 1

    તમાચો ખાવો.

  • 2

    ઠગાવું; છેતરાવું.

  • 3

    ઠોકર ખાવી; નુકસાનમાં આવવું.