લપલપાટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લપલપાટ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    લવારો; બકવાટ.

  • 2

    ઉતાવળ; ધાંધલ.