લપુ લપુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લપુ લપુ

અવ્યય

  • 1

    લબ લબ; એવો અવાજ થાય તેમ (જેમ કે, કૂતરાના ચાટવાનો).

  • 2

    ઉતાવળે.

  • 3

    લબુલબુ.