ગુજરાતી માં લબની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

લબ1લબ2

લંબ1

વિશેષણ

 • 1

  ગણિતશાસ્ત્ર​
  'પરપેન્ડિક્યુલર'.

 • 2

  લાંબું.

મૂળ

सं.

પુંલિંગ

 • 1

  ગણિતશાસ્ત્ર​
  'પરપેન્ડિક્યુલર'.

 • 2

  ઓળંબો.

 • 3

  દરિયાનું પાણી માપવાની દોરી.

ગુજરાતી માં લબની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

લબ1લબ2

લૂંબ2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ફળનું ઝૂમખું.

મૂળ

दे. लुंबी; સર૰ म. लुंबी, लोंबी

ગુજરાતી માં લબની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

લબ1લબ2

લૅબ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  (લૅબોરેટરીનું ટૂંકું નામ) પ્રયોગશાળા.

મૂળ

इं.

ગુજરાતી માં લબની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

લબ1લબ2

લબ

પુંલિંગ

 • 1

  હોઠ.

ગુજરાતી માં લબની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

લબ1લબ2

લબ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  લાળ.

ગુજરાતી માં લબની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

લબ1લબ2

લબ

અવ્યય

 • 1

  એવા અવાજ સાથે (મોંમાં મૂકવું).

 • 2

  લપ; જલદી.

મૂળ

રવાનુકારી