લબકા ખાવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લબકા ખાવા

  • 1

    મહેણાં ટૂણાં સહેવાં.