લબકા ચોંટાડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લબકા ચોંટાડવા

  • 1

    ડામ દેવા.