લબકા લેવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લબકા લેવા

  • 1

    ફાળ પડવી.

  • 2

    બહુ કળતર થવી.

લબૂકા લેવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લબૂકા લેવા

  • 1

    ગભરાવું.