લબડતું મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લબડતું મૂકવું

  • 1

    લટકતું મૂકવું.

  • 2

    ધ્યાન ન આપવું.