ગુજરાતી

માં લબ્ધાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લબ્ધા1લુબ્ધા2

લબ્ધા1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વિપ્રલબ્ધા; વિ૰સ્ત્રી૰ નાયકે સંકેત ન સાચવ્યાથી નાસીપાસ થયેલી નાયિકા.

  • 2

    દુગ્ધા; પીડા; બૈરીછોકરાંની જંજાળ.

ગુજરાતી

માં લબ્ધાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લબ્ધા1લુબ્ધા2

લુબ્ધા2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    લોભ; આતુરતા.