લબ્ધા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લબ્ધા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વિપ્રલબ્ધા; વિ૰સ્ત્રી૰ નાયકે સંકેત ન સાચવ્યાથી નાસીપાસ થયેલી નાયિકા.

  • 2

    દુગ્ધા; પીડા; બૈરીછોકરાંની જંજાળ.

લુબ્ધા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લુબ્ધા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    લોભ; આતુરતા.