લબાચા ઉઠાવવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લબાચા ઉઠાવવા

  • 1

    મુકામ ઉઠાવવો; બીજે ઠેકાણે જવું.