લબોચું તોડી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લબોચું તોડી નાખવું

  • 1

    (ધમકી બતાવતાં) મોં પર સખત મારવું.