લૂમખો લૂંટાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લૂમખો લૂંટાવો

  • 1

    લાભ જતો રહેવો; નુકસાન થવું.