લૂમખો લેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લૂમખો લેવો

  • 1

    મોટો ફાયદો મેળવવો.