ગુજરાતી

માં લમણાફોડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લમણાફોડ1લમણાંફોડ2

લમણાફોડ1

વિશેષણ

 • 1

  માથાફોડ.

ગુજરાતી

માં લમણાફોડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લમણાફોડ1લમણાંફોડ2

લમણાંફોડ2

વિશેષણ

 • 1

  માથાફોડ.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  માથાફોડ.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  માથાફોડ.