લમણાંફોડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લમણાંફોડ

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    માથાફોડ.

લમણાફોડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લમણાફોડ

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    માથાફોડ.