લમણું ફૂટી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લમણું ફૂટી જવું

  • 1

    લમણાંનો ભાગ તૂટી જવો.

  • 2

    તેવી વેદના થવી.